Oval, round, custom Ship hatches

We also do hatches on request by provided documentation.

Oval hatch DIN 83402

właz_owalny_typ_A

Oval hatch A

właz_owalny_typ_B

Oval hatch B

właz_owalny_typ_C

Oval hatch C

Oval hatch D

Właz_owalny_wg_NS_6261

Oval hatch NS 6261

Właz_owalny_wg_NS_6262

Oval hatch NS 6262

Właz_owalny_wg_NS_6263

Oval hatch NS 6263


Oval hatch PN-89/W-88021

właz_owalny_typ_B

Oval hatch B

właz_owalny_typ_C

Oval hatch C

Oval hatch D

Oval hatch E

Round hatch

właz_okrągły_typ_A

Round hatch A

właz_okrągły_typ_B

Round hatch B

właz_okrągły_typ_C

Round hatch C


Other hatches

właz_płaski

Flat hatch

Właz_strugoszczelny_z_cenrtalnym_zamknięciem

Weathertight hatch with central locking

Właz_okrągły_płaski_z_centralnym_zamknięciem

The hatch round flat with central lockig

Właz_owalny_płaski_z_centralnym_zamknięciem

Oval hatch round flat with central lockig