Obróbka skrawaniem i obróbka plastyczna metali

wymiana elementu maszyny

Proces obróbki metali jest skomputeryzowany i składa się z takich faz jak: faza projektowania komputerowego (CAD), przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn (CAM) i efektu końcowego, którym jest wykonanie właściwe (CNC). W naszej firmie oferujemy obróbkę skrawaniem oraz obróbkę plastyczną metali.

Obróbka skrawaniem – CNC, frezarki, tokarki

Obróbka skrawaniem jest to obecnie jedna z najbardziej popularnych metod obróbki metali. Służy ona przede wszystkim do przygotowania idealnych materiałów, wykorzystywanych w dalszych procesach produkcyjnych. Do obróbki skrawaniem stosuje się takie narzędzia jak chociażby tokarki, frezarki i wiertarki oraz nowoczesne oprogramowanie CNC, które zapewnia bardzo precyzyjne efekty.

Obróbka plastyczna na ciepło i gorąco

Obróbka plastyczna metali polega na trwałym odkształceniu danego materiału, a także ich stopów za sprawą przekraczania granic plastyczności. W tym procesie elementy nie tylko osiągają oczekiwane kształty, ale również właściwości fizyczne. Obróbka odbywa się metodą na zimno i gorąco. Dostosowując się do potrzeb klienta, dobieramy również rodzaje obróbki, którymi są np. walcowanie, tłoczenie, kucie, ciągnienie i gięcie. Obróbka plastyczna metali cechuje się dokładnością, niskimi kosztami produkcyjnymi i oszczędnością użycia materiału.

Oferujemy obróbkę skrawaniem oraz obróbkę plastyczną blach za pomocą takich maszyn jak:

  • automaty tokarskie z możliwością toczenia do przelotu Ø80,
  • tokarki uniwersalne,
  • frezarki,
  • szlifierki,
  • prasy hydrauliczne i mimośrodowe o nacisku do 250 ton,
  • automaty tokarskie CNC,
  • frezarki CNC,
  • pasy krawędziowe.